Hoppa till innehållet

Innan skolan börjar

Skolstarten kan vara spännande för såväl barnet som föräldrarna, till och med för läraren. På våren besöker förskolegrupperna den blivande skolan och många skolor ordnar också föräldramöten.

Innan skolan börjar kan det vara bra att träna vissa färdigheter redan hemma:

 • att hålla reda på sina saker
 • att vänta på sin tur
 • att klä på sig (t.ex. knyta skosnörena)
 • att använda kniv och gaffel vid måltiden
 • att tillsammans med en vuxen person lära sig den tryggaste skol

Tips för föräldrarna

 • Intressera dig för ditt barns skolgång. Ge av din tid och var närvarande.
 • Försäkra dig om att ditt barn känner sig tryggt och älskat.
 • Hjälp ditt barn att utveckla sina sociala färdigheter.
 • Se till att ditt barn äter mångsidigt och hälsosamt under dagen.
 • Se till att ditt barn får tillräckligt med motion och vila.
 • Läs tillsammans med ditt barn.
 • Var en förälder åt ditt barn och sätt också upp gränser.
 • Bygg upp ett bra samarbete och en ömsesidig tillit med skolan.

Källa bl.a. Mannerheims barnskyddsförbund06.12.2019 10:23