Hoppa till innehållet

Svenska som andraspråk

Om eleven har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, studerar han eller hon antingen helt eller delvis svenska som andraspråk (=S2) i stället för modersmål och litteratur. 

Nivån på elevens språkkunskaper bedöms i skolan, och skolan beslutar om barnet ska studera enligt lärokursen i svenska som andraspråk. Barnet deltar i undervisningen tills hans eller hennes kunskaper i svenska har nått modersmålsnivå på alla delområden. Undervisningen är inte stöd- eller specialundervisning.06.12.2019 10:27