Hoppa till innehållet

Tionde klasser

I Helsingfors är påbyggnadsundervisningen i tionde klasser avsedd för elever från Helsingfors som har avgångsbetyg från grundskolan men som inte har fått en plats i gymnasium eller inom yrkesutbildning. Tionde klasser finns i Helsingfors grundskolorna och i yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Under det tionde året har den unga möjlighet att klargöra sina studieplaner, repetera sina kunskaper och höja vitsorden på avgångsbetyget. I tionde klasser kan man också bekanta sig med yrkesstudier eller gymnasiestudier.

Eleverna får ett separat betyg över prestationerna i den tionde klassen. När eleven söker till en yrkesutbildning eller till gymnasiet via den gemensamma antagningen beaktas utöver avgångsbetyget från grundskolan även de vitsord som sökanden har lyckats höja i tionde klassen.

En tiondeklassare får samma fördelar som andra grundskolelever. Undervisningen, läroböckerna och skolmaterialet samt skolhälsovården är avgiftsfria. Om skolvägen är längre än tre kilometer har tiondeklassaren rätt att få HRT:s resekort.

Tionde klasser läsåret 2020–2021

Åshöjdens grundskola

De finska tiondeklasserna29.04.2020 12:50