Hoppa till innehållet

Bedömning av elevens lärande

Syftet med bedömningen i skolan är att handleda och sporra eleven i studierna, och att utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv. Bedömningen utgår från de mål och de beskrivningar av goda kunskaper som finns i grunderna för läroplanen.

Elevens lärande, arbete och uppförande bedöms mångsidigt med hänsyn till de individuella målen.

Bedömning under läsåret

Under läsåret får eleven dagligen bedömningsrespons som en del av undervisningen och arbetet i skolan. Till sin natur är bedömningen kvalitativ och beskrivande, och syftar till att stödja eleven i att uppnå de individuella målen.

Eleven förstår och kan på ett konkret sätt se grunderna för bedömningen och olika former av bedömning, samt det hur hen själv kan inverka på sitt lärande och sina framsteg.

Bedömning vid utgången av läsåret

Vid utgången av läsåret får eleven ett läsårsbetyg, som beskriver verbalt eller med siffror i vilken grad eleven under läsåret har uppnått de mål som har ställts upp i läroämnena.

  • I betygen i årskurserna 1–3 ges endast en verbal bedömning som baserar sig i första hand på elevens framsteg och allmänna studie- och arbetsfärdigheter.
  • I betygen i årskurserna 4–9 ges siffervitsord.
  • I årskurs 9 söker eleven till fortsatta studier med sitt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

Om elevens modersmål inte är det språk som används i undervisningen eller om eleven har förlängd läroplikt, kan verbal eller sifferbedömning ges.07.06.2021 09:47