Hoppa till innehållet

Delaktighet och hållbar utveckling

Helsingfors stads läroplan för den grundläggande utbildningen förpliktar skolorna att presentera olika möjligheter att påverka och bygga upp en hållbar framtid för eleverna.

Delaktighetsgrupper

Alla grundskolor har en elevkår och en styrelse för elevkåren utses årligen. Elevkåren utvecklar skolans verksamhet tillsammans med lärarna och övar sig i att fatta beslut och ta ansvar. Därutöver har skolorna också många andra delaktighetsgrupper, till exempel grupper för kamratmedling, tutorelever, ekoagenter, matjuryer och rasthandledare.

Systemet Krut för påverkan

I Helsingfors kan alla ungdomar i åldern 13–17 år delta i Krut-verksamheten. Ungdomarna har ett ungdomsråd med 30 representanter som väljs genom val varje år. Ungdomsrådet representerar och stöder så att de ungas röst hörs och att de kan påverka i staden och inom stadens olika sektorer. De unga har även en egen initiativkanal och alla som fyllt 12 år kan komma med idéer om stadens deltagande budgetering.

Hållbar utveckling

Att bygga upp en hållbar framtid finns inskrivet i läroplanens värdegrund för Helsingfors grundskolor. Dessutom är det ett av de omfattande målen för läroämnena. I grundskolorna är miljöprogrammet en del av verksamhetsplanen. I skolor finns miljögrupper med elever som utvecklar skolans miljöarbete.

Sök skolor06.12.2019 10:30