Hoppa till innehållet

Intensifierad undervisning

Ansökningstiderna för intensifierad undervisning finns på webbsidan Välkommen till skolan.

Vad är intensifierad undervisning?

Grundskolorna kan specialisera sig på vissa läroämnen i sin undervisning. Eleverna antas till den intensifierade undervisningen utifrån ett inträdesprov.

I inträdesprovet bedöms elevens färdigheter och lämplighet att studera ifrågavarande läroämne. Eleverna kan inte på förhand förbereda sig inför provet. Tidpunkterna för inträdesproven samt noggrannare information om dem finns på webbplatserna för de skolor som erbjuder intensifierad undervisning.

Intensifierad musikundervisning erbjuds i Åshöjdens grundskola. Läs mera på skolans webbplats.
06.03.2023 12:00