Hoppa till innehållet

Vad och hur studerar man i skolan?

I grundskolans första årskurs lär sig barnet de grundläggande färdigheter som behövs i skolarbetet. Barnet lär sig att ta hand om sig själv och sitt eget skolmaterial, samt att arbeta både i grupp och självständigt. Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter. Till dessa hör läsning, skrivning, matematik, grundläggande kunskap om miljö och natur samt handarbete och gymnastik.

I tredje årskursen inleds studierna i det första främmande språket. I årskurserna 1–6 studerar eleverna ett eller två språk utöver modersmålet.

I årskurserna 7–9 studerar eleverna gemensamma läroämnen och tillvalsämnen i enlighet med den riksomfattande timfördelningen. De gemensamma ämnena är de samma i alla skolor. Tillvalsämnena kan variera.

Elevens genomsnittliga timantal per vecka och läroämnen

Årskurserna 1–2 20 timmar i veckan modersmål och litteratur
Årskurserna 3–4 24 timmar i veckan A1-språk1
Årskurserna 5–6 26 timmar i veckan A2-språk3
Årskurserna 7–9 30 timmar i veckan matematik
  omgivningslära
  biologi och geografi 5-6
  fysik och kemi 5-6
  religion/
livsåskådningskunskap
  historia och samhällslära 4-6
  musik
  bildkonst
  slöjd
  gymnastik
  hälsokunskap7
  B2-språk 7
  huslig ekonomi 7
  studiehandledning 7
  valfria ämnen
  förklaring: 1=börjar i årskurs 1, 3=börjar i årskurs 3,  4-6 = börjar i årskurs 4 - 6, 5-6= börjar i årskurs 5 - 6, 6= börjar i årskurs 6, 7 = börjar i årskurs 7


Till grundskolans gymnastikundervisning hör enligt läroplanen också simundervisning. Vårdnadshavaren måste se till att barnet har utrustning för denna.

I skolans egen läroplan finns information om alla grundskolans läroämnen och hur antalet timmar fördelas mellan dessa. Du kan bekanta dig med läroplanen på skolans webbplats.


15.01.2021 08:35