Hoppa till innehållet

Förberedande undervisning

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen erbjuds invandrarbarn som är i läropliktsåldern (6-17 år) och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna studera i en svensk undervisningsgrupp inom den grundläggande utbildningen. 

Den förberedande undervisningen i de svenska förskolorna och skolorna förverkligas enligt en inkluderande modell. Eleven placeras i först hand i en grupp för allmän undervisning i en förskola eller närskola inom det egna elevupptagningsområdet. 

I de förberedande klasserna studerar eleverna svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. En individuell studieplan görs upp för varje elev, där målen för den förberedande undervisningen bestäms.

Eleverna börjar så snart som möjligt i svenska undervisningsgrupper i de ämnen de klarar av trots sina bristfälliga språkfärdigheter. Den förberedande undervisningen ges högst ett år (24-26 timmar per vecka). Då elevernas språkfärdigheter är tillräckliga kan de flytta över till en klass inom den grundläggande utbildningen som motsvarar deras ålder och färdigheter.

Förberedande undervisning (pdf)

Anmälan till förberedande undervisning

Till den förberedande undervisningen antas eleverna på basis av en anhållan. Blanketter för anhållan kan fyllas i på skolan eller beställas hos fostrans- och utbildningssektorns infodisk. Ifylld anhållan skickas till skolan. Vid behov kan man komma till infodisken för att fylla i blanketten.

Barn i förskoleåldern har en egen blankett, som lämnas in eller sänds ifylld till daghemmet. Barn som övergår från den förberedande förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen anmäls till skolan i januari såsom övriga elever.06.03.2023 11:33