Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet

Kundenkäten om morgon- och eftermiddagsverksamhet pågår 2.12–20.12.2019.

Ansökan till eftermiddagsverksamheten / Anmälningstiden har börjat och går ut 18.4.2019
Här kan du bläddra bland alternativ / eftissok.hel.fi

 

Anmälan och anvisning för ansökan


1. Till lekparkerna anmäler man sig och till skolornas eftermiddagsverksamhet söker man 18.3.–18.4.2019.

2. Blanketten returneras inom utsatt tid till det verksamhetsställe man anmäler sig till eller söker till.

3. Ett meddelande om placering i lekparkernas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 3.6.2019. Beslutet om skolornas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 28.6.2019.

4. Eftermiddagsverksamheten börjar läsårets första dag och fortsätter till läsårets slut.

5. Anmälningar till lekparkerna kan utanför ansökningstiden lämnas in till lekparken, och ansökningar till skolornas eftermiddagsverksamhet lämnas in på adressen Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Anmälan till eftermiddagsverksamheten i lekparken

Ansökan till skolans eftermiddagsverksamhetDELA
06.12.2019 10:37