Hoppa till innehållet

Hur sker övergången till årskurs 7?

Den 20 januari 2022 kl. 18.00 ordnar alla fyra skolor med årskurserna 7–9 var sitt virtuellt informationsmöte om studierna i årskurserna 7–9. Mera information finns på skolornas hemsidor. Själva anmälningen till sjuan sker genom att lämna in den ifyllda anmälningsblanketten senast den 2 februari 2022 till den egna klassläraren.

Viktiga datum 2022

  • 20.1 kl. 18 Skolorna med årskurserna 7–9 ordnar information för sexorna och deras vårdnadshavare.
  • 27.1 Lämplighetstest i musik i Åshöjdens grundskola.
  • 22.1–2.2 Sexorna anmäler sig till sjuan genom att lämna i den ifyllda anmälningsblanketten.
  • 11.8 Skolan börjar.

De elever som går i enhetliga grundskolor behöver inte byta skola när de börjar i sjuan. Alla elever i årskurs 6 får av sin nuvarande klasslärare en blankett för anmälningen samt en tilläggsblankett för val av valfria ämnen. Inför anmälningen till sjuan fyller eleverna i blanketterna tillsammans med sina föräldrar och lämnar in dessa senast 2 februari.

Eleverna antas enligt gemensamma antagningsprinciper för de svenska skolorna i Helsingfors.

Intensifierad undervisning

I vissa skolor i Helsingfors ordnas intensifierad undervisning i årskurserna 7–9. Antalet veckotimmar i det intensifierade ämnet är i allmänhet 1–2 timmar mer än det normala minimiantalet timmar i ämnet. Till den intensifierade undervisningen antas eleverna på basis av ett lämplighetstest.

I den svenska utbildningen erbjuds intensifierad undervisning i musik, lämplighetstest anordnas 27.1.2022. Anmälan till lämplighetstestet skall göras senast 21.1.2022 kl 16. (se under Åshöjdens grundskola för närmare information).

Särskilt stöd

Om en elev redan har ett beslut om särskilt stöd ska beslutet utvärderas i årskurs 6. Detta sker genom en pedagogisk utredning som genomförs multiprofessionellt i elevens nuvarande skola. Om eleven fortfarande behöver särskilt stöd eller om det föreslås att eleven ska få särskilt stöd, hörs eleven och hans eller hennes vårdnadshavare om arrangemangen kring det särskilda stödet i den nuvarande skolan. Besluten om särskilt stöd fattas vid sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad och skickas hem till vårdnadshavarna.


08.12.2021 16:14