Hoppa till innehållet

Flexibel grundläggande utbildning

I den flexibla grundläggande utbildningen (flex) studerar man både i skolan och på arbetsplatsen. Inlärning på arbetsplatsen är en viktig del av studierna. Till studierna hör även studiebesök, utflykter och lägerskolor. I klassen arbetar förutom läraren även en ungdomsledare. Till gruppen hör högst 10 elever.

En elev på klass 7–9  som under kalenderåret fyller minst 14 år och som eventuellt håller på att bli utan avgångsbetyg eller bli marginaliserad från fortsatt utbildning kan ansöka om flexibel grundläggande utbildning. Den ansökande ska ha minst ett år kvar av grundskolan.

Ansökningstiden till flexklasserna är i regel på vårterminen, i mars–april, men elever kan tas in på lediga platser även under andra tider.

Den ansökande fyller i en ansökningsblankett och bifogar en rekommendation från elevvårdspersonalen samt ett eventuellt intyg över praopraktiken eller annan arbetserfarenhet. Ansökan lämnas in till den egna skolan.

Alla sökande intervjuas och besluten om elevvalen fattas av chefen för den grundläggande utbildningen.

Mer information får du av din egen skola, till exempel av skolkuratorn eller specialläraren.

Flexklasser läsåren 2021 - 2022

Ansökningsblankett (pdf)    

Information om den svenska flexklassen fås av Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen tfn 09 310 86219.

 01.03.2022 09:21