Hoppa till innehållet

Kuratorn och psykologen i skolan

I alla stadens grundskolor och i en del privata skolor arbetar en kurator och en psykolog som anställs av staden. Deras uppgift är att främja elevernas välbefinnande och positiva utveckling samt stödja inlärning och skolgång i samarbete med skolans övriga personal. Arbetet kan riktas till en enskild elev eller en grupp.

Kuratorn är expert på socialt arbete. Kuratorn hjälper de barn och unga om de har problem med skolgången eller kompisförhållandena eller när det sker förändringar i elevens liv som påverkar skolgången.

Psykologen hjälper eleven med emotionella problem och inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt i krissituationer. Psykologen ger råd, konsulterar och gör vid behov psykologiska undersökningar.

Elevens ärenden sköts alltid konfidentiellt tillsammans med eleven och föräldrarna på överenskommet sätt.

Kuratorns och psykologens kontaktuppgifter finns på skolornas webbplatser.06.12.2019 10:31