Hoppa till innehållet

Innehavarresekort

Med innehavarresekort avses ett kort med tillräckligt värde för resor till lektioner.

Innehavarresekort för en skolelev på klass 1–6

En elev som deltar i undervisning i sitt eget modersmål eller sin egen religion i en annan skola än sin närskola kan få ett innehavarresekort. Då sker undervisningen i den närmaste lämpliga skolan.

Eleven får ett innehavarresekort, om resan är minst 2 kilometer. Resans längd mäts från elevens egen skola till den skola där läroämnet i fråga undervisas.

Innehavarresekort för en skolelev på klass 7-9

En elev som deltar i undervisning i sitt eget modersmål eller sin egen religion i en annan skola än sin närskola kan få ett innehavarresekort. Då sker undervisningen i den närmaste lämpliga skolan.

Eleven får ett innehavarresekort, om resan är minst 3 kilometer. Resans längd mäts från elevens egen skola till den skola där läroämnet i fråga undervisas. 

Även en elev med specialtransport kan få ett innehavarresekort.23.03.2020 15:47