Hoppa till innehållet

Resekort för skolelever i årskurserna 1–6

När en elev i årskurs 1–6 har en skolresa på minst 2 kilometer hemifrån till närskolan, får eleven ett resekort (HRT). Eleven kan få ett resekort till en annan skola än närskolan om villkoret gällande skolresans längd och minst ett av följande villkor uppfylls:

  • eleven har valts genom ett lämplighetstest till intensifierad undervisning i en annan skola än närskolan  
  • eleven har valt ett A-språk som börjar i årskurs 1 eller 3 och som inte undervisas i närskolan, utan undervisningen sker i den närmaste lämpliga skolan   
  • eleven studerar i en specialklass 
  • eleven studerar i en klass för förberedande undervisning
  • eleven deltar i undervisning i elevens eget modersmål och avståndet mellan den egna skolan och undervisningsstället är minst 2 kilometer (innehavarresekort)
  • eleven studerar B1-engelska i årskurs 6 och undervisning i ämnet ges inte i närskolan, utan undervisningen sker i den närmaste lämpliga skolan24.09.2021 09:38