Hoppa till innehållet

Resekort för skolelever på klasserna 7-9

När en elev på klass 7–9 har en skolresa på minst 3 kilometer hemifrån till närskolan, är eleven berättigad till ett resekort (HRT). Eleven kan få ett resekort till annan skola än närskolan, om villkoret gällande skolresans längd och minst ett av följande villkor uppfylls:

  • eleven har genom lämplighetstest valts till betonad undervisning 
  • eleven studerar ett A1-språk som inte undervisas i närskolan, utan undervisningen sker i den närmaste lämpliga skolan 
  • eleven studerar på en specialklass 
  • eleven studerar på en klass för förberedande undervisning
  • eleven deltar i undervisning i sitt eget modersmål eller sin egen religion och avståndet mellan den egna skolan och undervisningsstället är minst 3 kilometer (innehavarresekort)06.12.2019 10:34