Hoppa till innehållet

Specialtransporter

Specialtransport kan sökas för en elev som inte klarar av sin skolresa självständigt med offentliga transportmedel.

Specialtransport kan beviljas på vårdnadshavarens ansökan med stöd av ett expertutlåtande. Specialtransport genomförs vanligen i form av grupptransport. Även individuell transport är möjlig med stöd av ett läkarutlåtande. Det finns en separat servicebeskrivning för specialtransporter.

Eleven kan få två specialtransporter per dag. En av dem är alltid transporten hemifrån till skolan. Den andra transporten på eftermiddagen kan eleven använda till resan från skolan till eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning eller från eftermiddagsverksamheten hem. Transporten från eftermiddagsverksamheten hem ordnas i form av grupptransport. 

Även en elev i specialtransport kan få ett innehavarresekort.

Transporter till terapibesök ingår inte i specialtransporterna.06.12.2019 10:35