Hoppa till innehållet

Förlängd läroplikt

Barnet har rätt till en förlängd läroplikt, om det inte är möjligt för honom eller henne att nå de fastställda målen inom nio år på grund av grav funktionsnedsättning eller svår sjukdom.

Vid förlängd läroplikt fattas det även ett beslut om särskilt stöd för barnet. De båda besluten fattas av den regionala chefen för småbarnspedagogiken.

Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten börjar, alltså innan barnet fyller sex år. Vårdnadshavaren bestämmer om barnet ska delta i förskoleundervisningen redan som femåring, det vill säga innan läroplikten börjar.

Förskoleundervisning kan pågå i 1–2 år och den ordnas på daghemmet. Barnet övergår till skolan när han eller hon börjar på första klassen. Vid behov kan inledningen av barnets skolgång skjutas upp med ett år. 

Mer information får du från barnets daghem och av områdets ambulerande specialläraren i småbarnspedagogik.03.01.2020 10:44