Hoppa till innehållet

Vad händer efter grundskolan?

Alla som avlagt grundskolan kan söka till antingen yrkes- eller gymnasiestudier.

Till gymnasier söks i den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Ansökan till yrkesutbildningen är öppen året runt. I den gemensamma ansökan söker de ungdomar som går ut grundskolan, studenter och andra som saknar examen på andra stadiet. Alla andra söker i den kontinuerliga ansökan.

Om en ung person med invandrarbakgrund ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för studier på andra stadiet kan han eller hon söka till utbildning som förbereder för gymnasiestudier eller grundläggande yrkesutbildning (dessa utbildningar endast på finska).

Information om utbildningar och ansökningsförfaranden finns i tjänsten Studieinfo.fi. Möjligheter till fortsatta studier diskuteras med studiehandledare och lärare på årskurserna 7 och 9.22.06.2022 09:51