Hoppa till innehållet

Välkommen till skolan

Viktig information om skolstarten hittar du på följande sidor:

I alla praktiska frågor får du närmare besked av ditt barns egen skola eller på skolans webbplats. På webbplatsen meddelar skolan också om eventuella informationsmöten.

Vissa skolor erbjuder intensifierad undervisning och antar eleverna på basis av lämplighetstest. Skolorna informerar om tidpunkterna på sin webbplats.

Viktiga datum 

  • 14.11.2022–13.1.2023. Skolorna kan anordna informationstillfällen. Tidpunkterna hittas på skolornas hemsidor edu.hel.fi/sokskolor

  • 9.1–29.1.2023. Den elektroniska anmälningen till skolan på adressen asti.hel.fi. Meddelandet om läroplikt skickas till barnets hemadress från och med onsdag 4.1.2023

  • 9-29.1.2023. Ansökan till intensifierad, engelskspråkig och omfattande tvåspråkig unndervisning med skild blankett.

  • 17–31.1.2023. Hörande av elever och vårdnadshavare i närskolan för beslut om särskilt stöd.

  • 25.1.2023 Anmälan till skolan i den egna närskolan kl. 8–10. Ta med meddelandet om läroplikt.

  • 29.1.2023. Den elektroniska anmälningen avslutas. Om familjen flyttar till Helsingfors efter 30.1 och vill att barnet börjar i närskolan ska vårdnadshavaren kontakta skolans rektor. Närskolan hittar du med hjälp av Servicekartan på adressen servicekarta.hel.fi.

  • 3.3.2023. Skolan postar hem beslut om antagning av elever och beslut om särskilt stöd.

  • 6.3.–1.5.2023. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet.


Suomeksi

In English22.11.2022 11:17