Hoppa till innehållet

Välkommen till skolan

Viktig information om skolstarten hittar du på följande sidor:

I alla praktiska frågor får du närmare besked av ditt barns egen skola eller på skolans webbplats. På webbplatsen meddelar skolan också om eventuella informationsmöten.

Vissa skolor erbjuder intensifierad undervisning och antar eleverna på basis av lämplighetstest. Skolorna informerar om tidpunkterna på sin webbplats.

Viktiga datum 

  • 15.11.2021–15.1.2022. Skolorna kan anordna informationstillfällen. Under dessa beaktas de säkerhets- och hygiendirektiv som getts av Institutet för hälsa och välfärd samt begränsningar av sammankomster. Tidpunkterna hittas på skolornas hemsidor edu.hel.fi/sokskolor

  • 5.1–30.1.2022. Den elektroniska anmälningen till skolan öppnas på adressen asti.hel.fi. Meddelandet om läroplikt skickas ut genom tjänsten Suomi.fi från och med onsdag 5.1.2021. 

  • 17–27.1.2022. Hörande av elever och vårdnadshavare i närskolan för beslut om särskilt stöd.

  • 26.1.2022 Anmälan till skolan i den egna närskolan kl. 8–10. Ta med meddelandet om läroplikt.

  • 31.1.2022. Den elektroniska anmälningen avslutas. Om familjen flyttar till Helsingfors efter 31.1. och vill att barnet börjar i närskolan ska vårdnadshavaren kontakta skolans rektor. Närskolan hittar du med hjälp av Servicekartan på adressen servicekarta.hel.fi.

  • 4.3.2022. Skolan postar hem beslut om antagning av elever och beslut om särskilt stöd.

  • 21.3–22.4.2022. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet.


Suomeksi

In English15.11.2021 16:49