Hoppa till innehållet

Att söka till gymnasiet

Man söker till gymnasiet med avgångsbetyget från grundskolan eller motsvarande betyg i den gemensamma ansökan i webbtjänsten Studieinfo.fi. På våren söker man till de utbildningar som inleds på hösten.

Viktiga datum

 • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021
 • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
 • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
 • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Antagningen till gymnasiet avgörs på basis av medeltalet av följande betyg på grundskolans avgångsbetyg:

 • modersmål och litteratur
 • det andra inhemska språket
 • främmande språk
 • religion eller livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • matematik
 • fysik
 • kemi
 • biologi
 • hälsokunskap
 • geografi

Gymnasierna väljer sina studerande enligt deras medeltal. I Helsingfors har man bestämt att det lägsta medeltalet för att bli antagen till stadens gymnasium är 7.

I de gymnasier som inriktar sig på ett eller flera ämnen påverkas antagningen både av medeltalet och av betygen i de ämnen som gymnasiet är inriktat på. Även inträdes- eller lämplighetstest kan tillämpas. Poängtalet av dem får utgöra högst hälften av det maximala poängtalet.

Man kan bli antagen till gymnasiet utan avgångsbetyg från grundskolan eller motsvarande betyg. Då måste sökanden ha tillräckliga förutsättningar att klara av gymnasiestudierna.

Öppna dörrar

Stadens gymnasier öppnar sina dörrar för niondeklassare och deras vårdnadshavare. På evenemangen får man information bl.a. om hur man söker till ett gymnasium och gymnasiestudierna. Evenemangen ordnas huvudsakligen i januari–mars. Närmare uppgifter finns på gymnasiernas webbplatser.

Välkommen med!
03.03.2021 13:02