Hoppa till innehållet

Gymnasister deltar i att förnya stadens läroplan

I videon berättar man hur gymnasiet förnyas.


I videon berättar man hur Helsingfors stads gymnasier är internationella lärmiljöer.


I videon berättar man hur gymnasiet och arbetslivet möts.


I videon berättar man hur gymnasisterna får bekanta sig med högskolan.


Arbetet med att förnya läroplanen för Helsingfors stads gymnasier inleddes hösten 2019 och arbetet fortsätter till våren 2021. Över 200 gymnasieexperter från svensk- och finskspråkiga gymnasier medverkar. Utöver lärare, rektorer och företrädare för studerandevården deltar för första gången också en grupp studerande.

Alla gymnasister har möjlighet att läsa och kommentera texten under processens gång. Under läsåren 2019–2020 och 2020–2021 ordnas dessutom workshoppar, där de studerande kan framföra sina tankar om välbefinnande, delaktighet, bedömning och samarbetet med högskolor och arbetslivet. De studerandes tankar utnyttjas i läroplansarbetet.

Vårdnadshavarnas syn på framtidens gymnasium och de ungas välbefinnande hördes på ett tvåspråkigt föräldramöte hösten 2019 och vårdnadshavarna har nu också fått kommentera utkastet till stadens läroplan.

De ungas välbefinnande och delaktighet är nyckelteman i den nya läroplanen och i hela processen. Den nya läroplanen syftar till att förbättra de ungas välbefinnande samt skapa en verksamhetskultur som präglas av gemenskap och delaktighet i Helsingfors stads alla gymnasier.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft i augusti 2019. Till följd av reformerna i lagen skrivs också läroplanen om. Utbildningsstyrelsen publicerade i november 2019 de nationella grunderna för gymnasiets läroplan, som används som underlag då lokala läroplaner utarbetas i kommunerna. Studier som bygger på den nya läroplanen startar i augusti 2021.

Läs mer om reformen på Utbildningsstyrelsens sidor och på Undervisnings- och kulturministeriets sidor.
26.02.2021 10:00