Hoppa till innehållet

Studentexamen

Studentexamen avläggs i gymnasiestudiernas slutskede. Den är ett mognadsprov där studeranden uppvisar de kunskaper och färdigheter han eller hon lärt sig under gymnasietiden.

Studentexamen består av minst fyra prov, varav provet i modersmål är obligatoriskt för alla. Dessutom väljer studeranden tre andra obligatoriska ämnen (det andra inhemska språket, främmande språk, matematik eller realämnen) i sin examen och kan valfritt avlägga ett eller flera extra prov.

Från och med våren 2022 krävs att examinanden har avlagt fem prov i studentexamen. Förfarandet gäller dem som påbörjar avläggandet av studentexamen våren 2022 eller senare.

Studentskrivningarna ordnas två gånger per år (på våren och hösten) vid samma tidpunkt i alla gymnasier.06.04.2021 14:24