Hoppa till innehållet

Gymnasiestudier

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen. Till gymnasiets studieprogram hör modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska  ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och gymnastik samt konst- och färdighetsämnen.

1.8.2021 tar gymnasierna i bruk en ny läroplan. Studerande som inleder sina studier efter detta datum följer den nya läroplanen. I den nya läroplanen har de tidigare kurserna ersatts med studieavsnitt. Gymnasiets lärokurs omfattar i fortsättningen 150 studiepoäng istället för 75 kurser.

Den studerande planerar själv sin egen individuella studieväg. Studierna kan avläggas på 2–4 år. Majoriteten utexamineras efter tre år. I studiernas slutskede avläggs studentexamen.

Helsingfors stads alla gymnasier har antingen en riksomfattande särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik inriktning. Inriktningen enligt den särskilda utbildningsuppgiften kan vara bildkonst, naturvetenskaper, framställningskonst, idrott samt musik och dans. Dessutom ger gymnasiet Ressun lukio IB-undervisning på engelska. Studierna kan också inriktas på internationalism och kulturkunskap, företagsamhet, media, vetenskaper, språk och internationalism samt musik och teknologi. Gymnasier upprätthållna av staden enligt inriktning

Den studerande kan välja studieavsnitt i det egna gymnasiet och andra gymnasier. Vid sidan om skolmiljön kan man studera mångformigt i olika inlärningsmiljöer och därtill utnyttjas informations- och kommunikationsteknik i studierna.

Det är också möjligt att gå webbkurser och studera på distans. Gymnasierna har ett tätt samarbete med inhemska och utländska läroanstalter, arbetslivet och företag samt kultur- och motionscentrum.

Efter gymnasiet kan den studerande söka till fortsatta studier vid ett universitet, en högskola eller en yrkesinriktad utbildning som baserar sig på gymnasiestudier.

Studier i finska gymnasier04.10.2021 12:19