Hoppa till innehållet

Gymnasieförberedande utbildning (Luva)

Under den gymnasieförberedande utbildningen (endast på finska) får du färdigheter att söka till gymnasium och sedan klara av gymnasiestudierna på det bästa möjliga sättet.

För vem?

För de invandrare och studerande med ett annat modersmål än finska som har som mål att gå gymnasiet och avlägga studentexamen i framtiden.

Vad?

  • I studierna ingår studier i finska och engelska som behövs i gymnasiestudier, samhälls- och kulturkunskap, matematisk-naturvetenskapliga studier samt förstärkning av studiefärdigheter.
  • Under studierna får du en realistisk uppfattning om gymnasiestudier.
  • Du kan avlägga egentliga gymnasiekurser enligt en individuell studieplan.
  • Du kan höja dina vitsord i de flesta läsämnen på avgångsbetyget från grundskolan.

Omfattning

Studierna tar ett läsår och omfattar minst 50 kurser.

Utbildningen för ungdomar ordnas i gymnasierna Vuosaaren lukio och Alppilan lukio.

Du kan söka till de utbildningar på adressen studieinfo.fi eller opintopolku.fi.

Den gymnasieförberedande utbildningen, utbildning som handleder för yrkesutbildning och påbyggnadsundervisningen går samman

Den gymnasieförberedande utbildningen (LUVA) som i Helsingfors erbjuds endast på finska finns kvar fram till slutet av läsåret år 2022. Från och med augusti 2022 slås utbildningen ihop med påbyggnadsundervisningen och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) riktar sig inte enbart till invandrare utan till alla som behöver förberedande utbildning.

16.04.2021 14:49