Hoppa till innehållet

Helsingforsnejdens sommaruniversitet

Helsingforsnejdens sommaruniversitet erbjuder mångsidig och högkvalitativ undervisning till alla - oavsett utbildning, ålder eller övrig studierätt. Vi erbjuder kurser året om och det finns ungefär 700 kurser i programmet.

Sommaruniversitetets mångsidiga program omfattar förutom öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, konstkurser, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år.

Undervisningen i kurserna går i regel på finska. Om undervisningen går på något annat språk står detta angivet i kursbeskrivningen.


04.10.2021 13:48