Webbplatsen Hel.fi förnyas en temahelhet i taget

Nya temasidor.

Helsingfors stads webbplats Hel.fi har förnyats 18.10.

Nya nyheter.