På stadens coronawebbplats hittar du aktuella ärenden om coronaviruset. Helsingfors informerar på stadens webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer.

Läs mera »

Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors

Borgmästarna

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Stadsstrategi

Stadsstrategin ger riktlinjer för stadens framtid.

Stadshusets entréhall

Stadshusets entré är en plats för dig som är intresserad av staden och dess framtid.

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.