Suoraan sisältöön

Lekparker, familjehus och lekplatser

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.

Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.

Familjehusen är mötes-, verksamhets- och informationsplatser för småbarnsfamiljer.

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området. 

Lekparkområden
Lekparker i alfabetisk ordning

Svenskspråkig lekparkverksamhet06.12.2019 10:20

Eftermiddagsverksamhet

Helsingfors ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som behöver särskilt stöd efter skoldagen.

Förmiddagsverksamhet för familjer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.