Hoppa till innehållet

Lekparker, familjehus och lekplatser


Lekparksverksamhet

Lekparksverksamheten i Helsingfors är enbart på finska. Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.

Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.

Lekparkerna tar också emot pappersansökningar (förutom lekparkerna Seppä, Loru och Santahamina).

Familjehus

Familjehusen är mötes-, verksamhets- och informationsplatser för småbarnsfamiljer.

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området. 30.09.2022 15:44

Eftermiddagsverksamhet

Helsingfors ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som behöver särskilt stöd efter skoldagen.

Förmiddagsverksamhet för familjer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.