Hoppa till innehållet

Uthyrning av lekparkernas lokaler

I stadens utrymmen är det möjligt att arrangera ledd hobbyverksamhet för barn födda 2001 eller senare. I övriga fall har uthyrningen av lekparkernas lokaler avbrutits för tillfället.

Lekparkernas lokaler får användas av utomstående för att ordna exempelvis familjefester, verksamhet och möten på kvällar och veckoslut. Organisationer och andra aktörer kan använda lokalerna till exempel för sina möten eller annan verksamhet som riktar sig till kommuninvånarna.

Grundavgiften för utomstående bruk av barnomsorgsverkets lokaler i lekparkerna är

  • vardagar 13,52 euro/timme
  • veckoslut 20,34 euro/timme

I priserna ingår moms.

Lokalerna kan användas kostnadsfritt för evenemang eller verksamhet i följande situationer:

  • lokalerna används för en verksamhet eller ett evenemang som ordnas tillsammans med staden
  • verksamheten eller evenemanget som ordnas stöder barnomsorgsverkets verksamhet.

Lokalerna reserveras direkt i lekparken.  Det görs upp ett skriftligt avtal om användning av lokalerna i lekparken. Den som använder lokalerna ska själv sköta övervakningen och städningen av lokalerna.

Den som använder en lokal ansvarar för att den efter varje användningsgång är i det skick som den var i när man överlät den för användning. Användaren förbinder sig att ersätta alla eventuella skador som har uppstått på lokalen och utrustningen under användningen. Lokalen får inte användas för andra ändamål än för det som har nämnts ovan och får inte heller överlåtas till en tredje part.

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar inte för en eventuell skada som orsakas användaren av att lokalen inte kan användas.

Om den bokade lokalen inte används och lokalen inte har avbokats senast föregående vardag under verksamhetsställets öppettid, tas användningsavgiften för lokalen ut av användaren. Avbokningar ska ske skriftligt till verksamhetsstället.

Fostrans- och utbildningssektorn betalar inte den som använder en lokal (t.ex. en artist) ett gage eller ett annat arvode och inte heller andra ersättningar för kostnader som har uppkommit. Den som använder lokalen (t.ex. en artist) förbinder sig att anmäla andra inkomster än de som nämnts ovan till skattemyndigheten.

Mer information ges av lekparkernas handledare.08.06.2021 14:32