Hoppa till innehållet

Gång

Det viktigaste färdsättet i centrum är gång. Man vill skapa ett omfattande och enhetligt promenadcentrum som består av promenadvägar, breddade gångbanor och kollektivtrafikgator med fokus på fotgängarna. Promenadområdena kompletteras med glasövertäckta gårdar och butiksgränder som löper genom kvarteren.

Generalplanen för promenadcentrum godkändes i stadsplaneringsnämnden 1989. Efter detta har promenadvägar (bl.a. Glogatan, Mikaelsgatan och Centralgatan) och utvidgningar av områden för fotgängare (t.ex. Norra Esplanaden) genomförts stegvis. 

Staden utreder förutsättningarna för en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivseln och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Om matargatan byggs finansieras den till en stor del med vägavgifter.
26.05.2021 14:38

Friluftsliv

Naturen, vida parker och skogar invid staden står fritt till buds för alla för att idka olika fritidsintressen.