Hoppa till innehållet

Renhållning av gator om våren

Dammhalterna på gatorna blir höga nästan varje vår.

För att bekämpa dammet avlägsnar staden sandningskross från vägbanor samt cykel- och gångvägar i förortsområdena. Samtidigt tvättas även gatorna. Det finns omkring 2 000 kilometer gator och vägar att rengöra. När vårrengöringen inleds beror på vädret. En effektiv rengöring av gatorna lyckas inte förrän all snö och is har smält från gatornas kanter.

Kontrollera tidsplanerna för gaturengöringen och flytta din bil

När staden inte är behöver flytta bort parkerade bilar som står i vägen för gaturengöringen går arbetet betydligt snabbare. Vi informerar om städningen i första hand med hjälp av skyltar som uppmanar bilägarna att flytta sina bilar. Utöver skyltarna på gatorna får du information även på nätet och via vår avgiftsfria SMS-tjänst. Syftet med tjänsten är att bilägarna ska veta när gatan ska rengöras och det är dags att flytta bilen. 

Om bilen står parkerad efter att uppmaningsskylten satts upp debiteras bilens ägare för flyttningskostnaderna. 

I stadskärnan ansvarar fastigheterna för vårrengöringen av gångbanorna

Staden avlägsnar vinterns sandningsgrus på körbanorna och cykelvägarna i hela staden samt även på gångbanorna i förortsområdena. I stadskärnan är det på fastigheternas ansvar att rengöra gångbanorna, i förorterna ansvarar staden för uppgiften. 

Se karta över områdesindelningen (på finska) »

Dammbekämpningen kräver att gatorna tvättas, vilket i stadskärnan ligger på fastigheternas ansvar. Det är skäl att tvätta gatorna dagligen, i synnerhet invid livligt trafikerade gator, så länge som det finns damm på gatorna. Tvättningen får dock inte orsaka halka.

Fastigheterna kan sopa sandningsgruset från gångbanan till kanten av körbanan – men inte ut på spårvagnsspåren – varifrån staden samlar upp det i samband med rengöringen av körbanan. Det är inte tillåtet att sopa ut sand på en rengjord körbana.

Om det är tillåtet att parkera längs gatan informerar vi om rengöringen senast två dygn innan städningen inleds med hjälp av skyltar som uppmanar bilägarna att flytta sina fordon. Via vår SMS-tjänst kan du även beställa SMS, som ger dig information om rengöringen av gatan dagen innan den inleds. 02.11.2020 13:43