Hoppa till innehållet

Skadestånd

För skador som sker på allmänna platser svarar vanligtvis den som svarar för underhållet av området i fråga.

Stadsmiljösektorn svarar för de skador som åsamkas stadsborna om gatan inte är i ett tillfredsställande skick för trafik. Ett fordon kan till exempel skadas av en grop i gatan eller av att ett träd i gatan eller i en park eller ett trafikmärke faller på fordonet. Om vintern uppkommer även skador till följd av halkningar.

Stadsmiljösektorn svarar i huvudsak för

  • skicket av gatornas körbanor
  • och i många förortsområden för halkbekämpning på gångbanor
  • för avvärjande av halka på övergångsställen, leder för den lätta trafiken och torgområden. 

Avvikelser

  • För spårvägarna och området mellan dem svarar trafikverket.
  • För avloppsbrunnarnas lock (slutna) svarar HRM vattenförsörjning.
  • För att hålla gångbanorna halkfria svarar den fastighet som ligger intill gångbanan, med undantag av områden för vilka ansvaret för gatuunderhållet överförts på staden. 

Blanketts

Ansökan om skadeersättning (pdf) »03.11.2020 13:39