Hoppa till innehållet

Sommarunderhåll

Rengöring, skrap och smuts

Staden och fastigheternas ägare ansvarar för underhållet av gatorna. Ansvarsfördelningen varierar i olika områden. I förorterna är det staden som håller gatorna rena, medan ansvaret i stadskärnan i huvudsak ligger på fastigheterna. 

Ansvarsfördelningen grundar sig på lagen.

Ansvarsfördelningen i stadskärnan

Öppna kartan (på finska), de vita områdena »

På fastighetens ansvar:

  • Renhållningen av gatan, det vill säga avlägsna smuts, skräp och lösa föremål från gatan
  • Fastigheterna ansvarar vid sitt gångbaneavsnitt för renhållningen av gångbanan och körbanan ända till mittlinjen, dock högst till en bredd på 15 eller 24 meter om det finns en planteringsremsa på gatuområdet
  • Fastigheten ansvarar även för att tömma sopkärl vid buss- och spårvagnshållplatser om hållplatsen är på gångbanan invid fastigheten.

På stadens ansvar:

  • Staden har ansvaret för renhållningen av torgen och gatornas planteringsremsor
  • Även gångbanorna och lederna för lätt trafik vid parker och stadens fastigheter hör till stadens ansvarsområde. Samma ansvarsfördelning gäller även sopkärlen på dessa områden och tömningen av dem
  • För renhållningen av hållplatser på separata förhöjningar mitt på gatan ansvarar Stadstrafik Ab.

Ansvarsfördelningen i förorterna där staden har det övergripande ansvaret för underhållet

Öppna kartan (på finska), de blå områdena »

I förorterna är det i huvudsak staden som ansvarar för renhållningen av gatorna som helhet, det vill säga både kör- och gångbanorna. Ett undantag är privata vägar och vägar i statens ägo. I Östersundom finns även vägar som ett väglag ansvarar för underhållet av.

Tomtägaren eller fastighetsinnehavaren ansvarar för underhållet av vägen till tomten.

Staden tar ut en avgift av fastighetsägarna, med vilken kostnaderna för underhållet betalas. 

Läs om hur underhållsavgiften räknas ut » 

Beläggningar och möbler

Staden ansvarar för underhållet av gatornas beläggningar och trafikmärken. Fastigheterna är dock skyldiga att anmäla skador på sitt eget gatuavsnitt till stadsmiljösektorn kundtjänst. Staden ansvarar även för bland annat att måla vägmarkeringar.30.05.2022 08:55

Underhållsavgift

Staden tar ut en avgift av fastigheterna för vinterunderhållet av gångbanorna och renhållningen av gatorna på de områden där fastigheternas gatuunderhållsuppgifter överförts på stadens ansvar.

Gatornas underhållsklasser

Huvudgator sköts mer effektivt än sidogator.