Hoppa till innehållet

Sommarunderhåll

SMUTS OCH SKRÄP
Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fördelats ansvaret mellan staden och privata fastigheter. Ansvaret för gatornas renhållning har flyttats på Stadens ansvar i en stor del av staden (så kallad totalt ansvar för underhållet), men på några delen följas den traditionella ansvarsfördelningen. Visa kartan över områdena.

Områden för traditionell ansvarsfördelning (karta)

Fastighetens ansvar:

  • I regel ansvarar fastigheterna för att avlägsna smuts, skräp och lösa föremål från gatan, dvs. för renhållningen.
  • Fastigheterna ansvarar vid sitt gångbaneavsnitt för renhållningen av gångbanan och körbanan ända till mittlinjen, dock högst till en bredd på 15 eller 24 meter om det finns en planteringsremsa på gatuområdet.
  • Det hör till fastigheten att tömma sopkärl vid buss- och spårvagnshållplatser om hållplatsen är på gångbanan invid fastigheten.


Stadens ansvar:

  • Stadsmiljösektorn har ansvaret för renhållningen av gatornas planteringsremsor och torgen.
  • Också gångbanorna och lederna för lätt trafik vid parker och fastigheter som staden besitter hör till stadens ansvarsområde. Stadsmätningstjänster ansvarar för platserna vid fastigheterna och invånar- och stadsmiljösektorn för platserna vid parkerna. Samma ansvarsfördelning gäller också tömningen av sopkärl som är placerade längs gatorna.
  • För renhållningen av hållplatser på separata upphöjningar mitt i gatan ansvarar Helsingfors stads trafikverk HST.


Områdena för totalt ansvar för underhållet (karta)

Fastigheternas gatuunderhåll har överförts på stadens ansvar, men för gångvägen till tomten ansvarar alltid innehavaren av tomten eller fastigheten. Visa kartan över områdena. Kostnaderna för de uppgifter som hör till fastigheterna täcks med den underhållsavgift som tas ut av fastigheterna.

BELÄGGNINGAR OCH INVENTARIER

Staden ansvarar för gatornas beläggningars och trafikmärkenas skick. Fastigheterna är emellertid skyldiga att anmäla skador på sitt eget gatuavsnitt till stadsmiljösektorn kundtjänst. Staden ansvarar även för bland annat målningen av vägmarkeringarna.06.12.2019 09:49

Underhållsavgift

Staden tar ut en avgift av fastigheterna för vinterunderhållet av gångbanorna och renhållningen av gatorna på de områden där fastigheternas gatuunderhållsuppgifter överförts på stadens ansvar.