Hoppa till innehållet

Vinterunderhåll

Snöröjning

Gatorna i Helsingfors plogas alltid enligt underhållsklass. Arbetet prioriteras så att huvudgatorna, gatorna med kollektivtrafik och de viktigaste cykel- och gångvägarna plogas först, därefter bostadsgatorna. Om det fortsätter att snöa är det oundvikligt att snöröjningen fördröjs på många bostadsgator. När det snöar mycket går det långsamt för staden att röja bort snön från gatorna, trots att det finns tillräckligt med utrustning.

Se mer detaljerad information om underhållsklassificeringen av gatorna: I vilken ordning plogas gatorna? »

Halkbekämpning

Staden och dess entreprenörer ansvarar för halkbekämpningen på gatorna, det vill säga sandningen och saltningen.

Ansvaret för halkbekämpningen fördelar sig olika mellan staden och fastigheterna från område till område.

Var kan jag ge respons?

Respons på vinterunderhållet skickas alltid i första hand via responssystemet på hel.fi/respons. På så sätt styrs responsen bäst till arbetsledningen för entreprenören i området, behandlingen av den följs upp och informationen statistikförs. Via responssystemet samlar staden även in respons om privata entreprenörer.

Du kan även ge respons via stadsmiljösektorns kundtjänst »

När det kommer mycket snö på en gång är det möjligt att behandlingstiden för enskilda responsärenden förlängs.

Vem ansvarar för vilket område?

Staden ansvarar för vinterunderhållet i hela Helsingfors, med undantag av några privata vägar. Staten i sin tur ansvarar för underhållet av de statliga vägarna, till exempel Västerleden, Tavastehusleden, Tusbyleden, Lahtisleden och ringvägarna. 

Staden är indelad i underhållsområden, som fördelar sig mellan Helsingfors stads serviceproducent Stara och privata entreprenörer på så sätt att Stara underhåller omkring 60 procent av gatorna och de allmänna områdena. Därtill har även fastigheterna, i synnerhet i centrum, ett stort ansvar främst när det gäller vinterunderhållet av gångbanorna.

Områden som underhålls av privata entreprenörer 2020–2021:

RTA-Yhtiöt Oy ansvarar för Kårböle och dess närområden (Håkansåker, Hongasmossa, Gamlas, Kånala, Kungseken, Malmgård och Magnuskärr).

YIT Finland Oy ansvarar för Baggböle och dess närområden (Månsas, Krämertsskog, Baggböle, Svedängen, Dammen och Britas).

Alltime Oy ansvarar för Skomakarböle och dess närområden (Henriksdal, Parkstad, Brobacka, Stapelstaden och Lidmalmen).

Destia Oy ansvarar för Drumsö och Munksnäs samt Hertonäs, Brändö och Degerö.

Var plogas gatorna just nu?

I tjänsten Puhdistussuunitelmat (Helsingfors) (på finska) anges de platser, där parkeringen är begränsad på grund av snöröjningsarbeten. Arbetet löper smidigt när alla följer skyltarna som uppmanar bilägarna att flytta sina fordon. Vi kan bli tvungna att ändra prioritetsordningen för snöröjningen om det kommer mycket snö på en gång. 

När plogas gatorna?

Arbetstiderna beror naturligtvis på när det snöar. Eftersom Helsingfors är en livligt trafikerad stad, kan snöarbeten inte utföras smidigt under rusningstrafik. Därför utförs en stor del av arbetet på natten och med pauser under rusningstrafik. På så sätt blir arbetet utfört på ett mer effektivt sätt och utan att störa trafiken. Dessutom innebär detta att kollektivtrafikens rutter kan användas innan pendlingen till och från arbetsplatserna startar kring kl. 7. 

Det här kan du göra för att underhålla snöarbetet:

Snöröjningen i korthet

1. När det snöar plogas de viktigaste rutterna för kollektivtrafiken, gångbanorna och de viktigaste cykelvägarna först.

2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna.

3. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar.

4. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.

5. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna.13.12.2021 14:11

Underhållsavgift

Staden tar ut en avgift av fastigheterna för vinterunderhållet av gångbanorna och renhållningen av gatorna på de områden där fastigheternas gatuunderhållsuppgifter överförts på stadens ansvar.

Skadestånd

För skador som sker på allmänna platser svarar vanligtvis den som svarar för underhållet av området i fråga.