Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Flygtrafik

Helsingfors-Vanda flygplats

Omfattningen av Helsingfors-Vanda flygplats bullerområde och flygbullerzonens invånarantal har minskat betydligt sedan 1990. Under de senaste åren har antalet invånare som bor på ett flygbullerområde där ljudnivån överstiger 55 dB (Lden) uppskattats till 12 000–14 000. Flygbullerzonen har inte sträckt sig över Helsingfors stads område på flera år.

Flygbullret begränsas inte endast till flygbullerområdet, utan bullret från flygen hörs även utanför det egentliga bullerområdet. Tillfälliga bullertoppar kan även störa utanför det egentliga flygbullerområdet.

Internationella bestämmelser om flygplanens bullerföroreningar har blivit strängare och i takt med att flottan moderniserats har det för sin del påverkat bullersituationen i en positiv riktning. Det främsta målet för bullerbekämpningen är att det inom flygbullerområdet bor så lite människor som möjligt.

Principer för startbanor och planeringen av flygrutter är metoder för att hantera bullret från flygplanen. Med hjälp av dessa åtgärder styrs trafiken mot de områden där det bor minst människor, emellertid med beaktande av flygsäkerheten. Av planen för bullerhantering vid Helsingfors-Vanda flygplats framgår alla de viktigaste metoderna för att reducera och hantera bullret från flygplanen vid Helsingfors-Vanda flygfält.

Helsingfors-Malm flygplats

Det är främst under dygnets ljusa tid och under sommarmånaderna som verksamheten på Helsingfors-Malm flygplats är som störst. Enligt en bullerutredning år 2012 bor det inom flygtrafikens bullerområde Lden ca 570 personer.

Merparten av flygningarna är utbildningsflygningar. Flygning i trafikvarv som ofta anses mest störande, är tillåtet endast när flygledningen håller öppet. Flygledningen arbetar vardagar kl. 9–19 och veckoslut kl. 10–17.

Nattetid kl. 22–07 får flygplatsen användas endast för de absolut nödvändigaste larm- och räddningsflygningar eller för andra motsvarande flygningar. Finavia Abp ansvarar för bekämpningen av flygbuller. Respons på ärenden och frågor som gäller buller kan sändas via en responsblankett till Finavia.

Följ med flygrutterna på Helsingfors-Vanda och Helsingfors-Malm flygplats på webben

Finavia har på webben öppnat en tjänst (Web Trak) på vilken alla har åtkomst till information om flygplanens rutter och bullernivåer på bullermätningsstationera. Tjänsten Web Trak informerar bland annat om flygplanets position, höjd och vilken typ av flygplan det är fråga om.

Tack vare tjänsten är det lättare att få en bild av flygtrafiken och hur den arrangeras vid olika vindförhållanden. Av säkerhetsskäl visas flygningarna med en timmes fördröjning. Äldre uppgifter visas tre månader bakåt. Tjänsten registrerar även uppgifterna från nio bullermätningsstationer på området runt Helsingfors-Vanda flygfält.

Web Track hittar du i nedre kanten på Finavias ingångssida www.finavia.fi > Seuraa lentoreittejä06.12.2019 09:52