Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Dammbindning

För huvudstadsregionen har utarbetats en beredskapsplan för akuta försämringar av luftens kvalitet. När koncentrationerna av gatudamm blir höga kan miljötjänsters miljöskyddsenhet ge en begäran om åtgärder för bevattning av gatytorna med svag kalciumkloridlösning.

Begäran kan gälla hela gatunätet eller smala gator mellan höga hus. Gatorna som bevattnas har markerats på en separat karta.

Man använder kalciumklorid därför att det håller dammet fuktigt länge och således binder det. Kalciumklorid kan dessutom användas vid några köldgrader. De senaste åren har man varje vår använt kalciumklorid för dammbekämpning.

När dammkoncentrationerna längs huvudlederna stiger skickar HRM ett meddelande till Vägtrafikcentralen varifrån bevattningsbegäran förmedlas till entreprenörer som sköter huvudlederna.06.12.2019 09:53