Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Koldioxidutsläpp

En femtedel av Helsingfors utsläpp av växthusgaser

Trafiken förorsakar ca 20 procent av Helsingfors alla koldioxidutsläpp. Personbilarna står för ungefär hälften av det.

Under de senaste åren har utsläppen av växthusgaser varit rätt konstant eller till och med minskat något, trots att trafikmängderna ökat. Det får vi tacka den nya fordonstekniken och de mindre konsumerande bilarna för.

Revisionen av fordonsskatten som verkställdes 2008 ökade dieselbilarnas popularitet och det har effektivt reducerat det specifika utsläppet från nya bilar. Det genomsnittliga CO2-utsläppet från förstagångsregistrerade personbilar 2012 uppgick till 136 g/km, emedan det före revisionen uppgick till 177 g/km. Även biobränsle som tillsätts i bränslet har minskat utsläppen.

Målet är att kraftigt reducera utsläppen

Enligt målet för trafiksektorn i huvudstadsregionens klimatstrategi borde trafikutsläppen per invånare i jämförelse med 1990 minska med 20 procent före 2030.

Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar (pdf)

Spårtrafiken kör utan koldioxidutsläpp

År 2012 övergick HST till att använda energi som produceras genom vattenkraft och utan koldioxidutsläpp. Sålunda förorsakar spårtrafiken i Helsingfors inga utsläpp av växthusgaser.

Flyg- och fartygstrafiken förbrukar mycket energi

Flygtrafiken producerar mycket koldioxid eftersom enhetsutsläppen är stora och resorna långa. Den energiförbrukning och de utsläpp som en människa förorsakar under ett år kan mångfördubblas av en enda lång flygresa.

Inom fartygstrafiken förbrukar expressbåtarna mest energi per personkilometer. Båtresorna är emellertid ofta kortare än flygresorna och då blir deras totalförbrukning av energi lägre än vad gäller långa flygresor.

Under de senaste åren har utsläppen av koldioxid från fartygen sjunkit, men på långsikt har de ökat.06.12.2019 09:51