Hoppa till innehållet

Miljözon

Med hjälp av en miljözon begränsas utsläpp från bussar och sopbilar

I stadskärnan har en miljözon bildats och den berör Helsingfors interna och regionala busstrafik som konkurrenssätts av HRT och avfallstransporten som konkurrenssätts av HRM.

Miljözonen omfattar innerstaden, dvs. området söder om Hagbacksvägen.

Kartan

På trafikerande linjer inom miljözonen ställs strängare krav än på andra i konkurrensutsättningen. För busstrafiken är minimikravet Euroklass 5, och sopbilarna ska också uppfylla Euroklass 5. Kriterierna ses regelbundet över.

I VTT:s beräkningssystem LIPASTO finns information om väg-, flyg- och båttrafikens avgasutsläpp och energiförbrukning.

Lipasto (på finska)

 06.12.2019 09:51