Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Tillfälliga trafikanordningar

Gatuarbeten och evenemang förorsakar tillfälliga trafikarrangemang: man blir tvungen att till exempel göra vägar smalare eller stänga av dem. För tillfälliga trafikarrangemang krävs alltid stadsmiljösektorns beviljade tillstånd. Syftet med tillståndsförfarandet och till den anknytande övervakningen är att säkra att det är tryggt att använda gatan.

 06.12.2019 09:49