Hoppa till innehållet

Publiceringstillstånd för kartor

Stadsmiljösektorns stadsmätningstjänster upprätthåller stadens kartverk. 

Stadsmätningstjänsterna kontrollerar och övervakar användningen av och upphovsrätter för kartor.

För mer information kontakta direkt:
Karttjänsten
tfn (09) 310 31898
fax. (09) 310 31946
e-post: aineistotilaukset.kmo@hel.fi   

 06.12.2019 09:39