Hoppa till innehållet

Digitala kartor

Stadsmätningstjänster upprätthåller Helsingfors stads kartverk. Kartverket omfattar bland annat en baskarta (skala 1:500), en fastighetskarta (1:4 000) och en guidekarta (1:20 000).

Det av Stadsmätningstjänstern upprätthållna geoinformationsmaterialet är det noggrannaste och mest aktuella kartverket över Helsingfors.

Följande geoinformationsmaterial finns som digitala kartprodukter:

Baskarta (utnyttjas som baskarta bland annat vid samhällsplanering, -byggande och planläggning, finns 2D och 3D-format, skala 1:500, kallades tidigare ´ämbetskarta´)
Fastighetskarta (en generaliserad baskarta framhävd med fastighetsuppgifter, kallades tidigare ´ämbetskarta´, skala 1:4 000)
Guidekarta (lämplig för guidning och som generell karta för många olika ändamål, skala 1:20 000)
Ortoflygbild (utnyttjas vid samhällsplanering, -byggande och planläggning, kan användas som baskarta och även för att åskådliggöra terrängen, finns i olika resolutioner från olika år, noggrannaste resolution 5 cm/pixel)
Snedbilder (snett mot markytan tagna bilder över Helsingforsområdet, finns över många olika platser från olika år)
• material från flyglaserscanningar (scanningsnoggrannhet en punkt per kvadratcentimeter, filformat las och pod)
Höjdmodeller (till exempel höjdkurvor med 10 cm:s mellanrum över hela stadens område, skala 1:500)
Ledningskarta (kombinerad karta över underjordiska rör och ledningar för datakommunikation, värme, energi och vattenförsörjning, skala 1:500)
• Aktuell detaljplanskarta (stadens gällande detaljplanesituation, innehåller detaljplanskartan med laga kraft inkopierade i den aktuella planen)
Registerkarta för detaljplaner (stadens gällande detaljplanesituation, innehåller planens yttre gräns och detaljplanens namn och koder)
Bildkarta (visualiserad kartpresentation över Helsingfors centrumområde, byggnaderna presenteras som en tredimensionell tecknad bild)
Regionkarta (en generell vektorkarta över huvudstadsregionen och KUUMA-kommunerna, realiseras i samarbete med HRM och kommunerna)
Mittlinjekarta (Helsingfors trafikleder, digitaliserade mittlinjer på trafikleder i hela stad, materialet innehåller även trottoarer, cykelvägar och de viktigaste parkvägarna, skala 1:500)
Byggförbudskarta (byggförbudsområden som gäller i staden, byggförbuden definieras i samband med planläggningsprocessen)
Adressnummerkarta (innehåller adresser och adressnummer för fastigheter, byggnader och detaljplaneenheter, upprätthålls främst för stadens interna bruk)
Förvaltningsenhetskarta
Punktregistermaterial
Tomtindelningskartor
Historiska kartor och ortoflygbilder från olika år (kartorna och flygbilderna finns också i geoinformationstjänsten, m.a.o. i stadens karttjänst på Internet)
Adressregister (´adressregistret´, gatunamnen på finska och svenska samt adressnummer, läget definieras i materialet som en koordinatpunkt)
Stadens 3D modeller. Två oliga versioner: Stadens 3D information modell och Triangelnätmodell.Närmare uppgifter om olika kartor finns i Helsingfors geoinformationsregister. Man kan bekanta sig med kartorna i till exempel stadens geoinformationstjänst (karttjänsten på Internet).
På basis av kart- och geoinformationsmaterialet i standardformat kan man utarbeta skräddarsydda materialprodukter efter kundens beställning, i vektor- och rasterformat och i olika koordinatsystem. Materialen upprätthålls med hjälp av programmet Bentley MicroStation och det är sparat i dgn-filformat.
Kartprodukterna levereras vid behov som  pappersutskrifter, digitala kartor, pdf-filer eller RGB-bilder. Man kan fråga om skräddarsydda kartor i Stadsmätningstjänster. Materialet distribueras också som tittartjänst via WMS/WMST/WSF-servicen.


Koordinat- och höjdsystemet
Stadsmätningstjänster började använda koordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879) och höjdsystemet N2000-i december 2012. Staden använde tidigare Helsingfors stads separata koordinatsystem och höjdsystemet NN. 


Leveranssätt
Vektormaterial upprätthålls som MicroStation-filer (dgn) i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen levereras i första hand i Autocad (dwg) eller pdf-rasterformat. Mot särskilt avtal levereras materialet också i andra filformat och koordinatsystem, till exempel som Dgn, GeoPackage, MapInfo (tab och mif) eller Shape (shp)-filer.
Materialet som levereras kan avgränsas regionalt eller objektklassvis enligt kundens behov.
Rastermaterial kan levereras i olika bildfilformat enligt kundens önskemål och beställning. Bildfiler positioneras i koordinatsystemet med hjälp av en positioneringsfil (wld, tfw, tab).


Materialbeställning och prislista
• Försäljning och användning av samt tillstånd för digitalt kartmaterial.
• prislista (pdf).


Mer information

Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Stadsmätningstjänster  
PB 58232, 00099 Helsingfors stad
E-post: karttatilaukset (at) hel.fi   
Tfn: (09) 310 22111.

Adress: 
Verkstadsgatan 8 (1 vån.), 00580 Helsingfors 

 

E-tjänster 

E-tjänster

Karttakori
18.08.2020 12:19
Förfrågningar: 

Tryckta kartor: 
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Övriga kartor: 
Kartor, tfn (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor: 
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Kundtjänst (Adresstjänst), tfn (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi