Hoppa till innehållet

Flygbilder


Helsingfors stads flygbilder
Helsingfors stads Stadsmätningstjänster har sedan 1930-talet låtit ta flygbilder för stadens egna behov. Flygbilderna har använts för bland annat stadsplanering, kartläggning, byggande samt planering och vård av naturmiljön.


Ortobilder
Av flygbilderna har producerats ortoflygbilder och ortoflygbildsserier. En ortoflygbild är en från ett flygplan lodrätt mot markytan tagen bild där man tagit bort förvrängningar samt kombinerat bilden till en skarvfri flygbild som har fixerats i ett koordinatsystem. Ortobildserierna hos stadsmätningsavdelningen kan ses i geoinformationstjänsten på Internet (kartta.hel.fi).
 

Snedbilder
Stadsmätningsavdelningens fotografer har redan i många år fotograferat Helsingfors från luften för kundernas behov.
På basis av olika beställningar tas det varje år uppskattningsvis mellan 1 000 och 2 500 snedbilder. Stadsmätningstjänster har ett bläddringsarkiv med tusentals snedbilder från olika år tillgängligt.
 

Lodbilder
Helsingfors stads område har årligen fotograferats för kartläggningar. Fotografierna har i regel utförts i skalan 1:10 000 och 1:4 000. Av dessa bilder kan man ta fram luftbildskombinationer enligt kundens önskemål. Bilderna kan levereras som utskrifter eller som filer. För vissa år kan man få flygbilder i falska färger.


Material från flyglaserscanningar
I och med att laserscanningsteknologin har blivit allt allmännare har det årligen även beställts laserscanningar. Det finns laserpunktmolnsmaterial för hela stadens område sedan 1999. Endast en del av staden har scannats varje år, och därför är materialet som täcker hela staden en kombination av scanningar från olika år. Laserpunktmolnsmaterialet finns även som LAS- och POD-filer.


Materialets tillgänglighet och användningsvillkor
Stadsmätningsavdelningens material är tillgängligt efter ett separat avtal och en gällande prislista samt användningsvillkor.
Försäljning och användning av samt tillstånd för digitalt kartmaterial. 

Försäljning och användning av samt tillstånd för digitalt kartmaterial..

Kontaktinformation:
Stadsmätningstjänster
PB 58232, 00099 Helsingfors stad
e-mail:   karttatilaukset (at) hel.fi 
Tfn: (09) 310 22111
Adress:  Verkstadsgatan 8 (1 vån.), 00580 Helsingfors

 18.08.2020 12:18
Förfrågningar: 

Tryckta kartor: 
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Övriga kartor: 
Kartor, tfn (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor: 
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Kundtjänst (Adresstjänst), tfn (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi