Hoppa till innehållet

Järnvägstrafik

Närtågstrafiken

Närtågstrafiken utgör en central del av stamlinjerna inom Helsingforsregionens kollektivtrafik. Närtågen kör vardagar cirka kl. 5.00–1.30 och söndagar kl. 6.00–1.30. Under veckosluten kör tågen nästan fram till klockan fyra på morgonen.

Närtågstrafikens beställare är Helsingforsregionens trafik HRT. För planeringen av trafiken står HRT tillsammans med VR som svarar för trafiken.

Ringbanan är huvudstadsregionens östvästliga spårförbindelse längs med vilken det är möjligt att åka t.ex. till Helsingfors-Vanda flygplats.

Fjärrtågstrafiken

Fjärrtågen från Helsingfors till övriga Finland avgår från Helsingfors centraljärnvägsstation (Brunnsgatan 1, 00100 Helsingfors). Fjärrtågen körs av VR. Från Helsingfors kommer man med fjärrtågen till de finska landskapens centra och till S:t Petersburg i Ryssland. Till Lappland och Moskva kan man åka i sovvagn. VR kör dagligen 300 tåg inom fjärrtrafiken.17.11.2020 18:26
hsl-logo Rese
planeraren

: