Hoppa till innehållet

Spårvägstrafik

Spårvagnstrafiken är det huvudsakliga färdsättet i innerstadens kollektivtrafik. Spårvagnarna är i trafik från måndag till lördag kl. 5.30–23.30 och söndagar kl. 7.00–23.30.

Helsingfors stads trafikverk (HST) står för spårvagnstrafiken och för spårvagnarnas underhåll och nyanskaffningar. Helsingforsregionens trafik (HRT) beställer och planerar spårvagnstrafiken. Det omfattande spårvagnsnätet används dagligen av cirka 200 000 resenärer.

Helsingfors spårvagnstrafik kommer att utökas under de närmaste åren. Mer information om anskaffningar inom rälstrafiken på HRT:s webbplats.

Resa med spårvagn, kolla på Reseplaneraren.
18.11.2020 16:30