Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Rabatt på boendeparkering i parkeringshus

Vissa parkeringsanläggningar i innerstaden beviljar de personer rabatt på parkering som är berättigade till parkeringstillstånd för boende.

På parkeringsanläggningarna med rabatten kan man parkera vardagar kl. 16–09 och under veckoslut utan tidsbegränsning för 90 euro i månaden (år 2021, 90 €/månaden). Därutöver kan man parkera i parkeringshusen mot den normala timdebiteringen vardagar kl. 9–16, dock så att debiteringen per dag är högst 18 €.

Om du vill ha rabatt på parkering i ett parkeringshus, ta kontakt med stadsmiljöns kundtjänst. Kundtjänsten kontrollerar att du har rätt till rabatten och ger dina uppgifter till företaget som driver parkeringshuset. Därefter kan du ingå ett avtal med företaget.

Om du inte har tillstånd för boendeparkering, besök kundtjänsten personligen och visa upp ditt körkort och fordonets registeruppgifter eller köpeavtalet för en ny bil. Din adress kontrolleras i befolkningsregistret. Se alltså till att dina uppgifter i registret är aktuella om du till exempel har flyttat nyligen.

Avtalet kan ingås för endast ett parkeringshus och ett fordon åt gången. Avtalet ingås för minst tre månader och gäller högst ett år i taget. Fråga företaget som driver parkeringshuset om eventuella begränsningar angående fordonets storlek.

Parkeringshus som beviljar rabatten:

Aimo Park Finland Oy

 • Finlandia
 • Iso Erottaja
 • Pikku Erottaja
 • Kasarmitori
 • Tilkka
 • Vallila
 • Vallila Kuortanegatan 1

EuroPark

 • P-CityForum

Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy

 • P-Töölö

Vem har rätt till rabatt på boendeparkering?

Du är berättigad till rabatt på boendeparkering i parkeringshus om du

 • enligt uppgifterna i befolkningsregistret är bosatt inom området för boendeparkering (se kartan)
 • har körkort
 • enligt uppgifterna i fordonsregistret är ägare eller innehavare av fordonet som antecknas i parkeringsavtalet. Fordonet kan vara en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil med en total vikt på högst fyra ton.27.01.2021 15:48