Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Förflyttningar av fordon

Söker ni ert fordon? 

Det kan vara flyttat. Texta AS (mellanrum) reg.nr till numret  040 8481 857 (t.ex. AS ABC-123)
Priset på textmeddelande 0.047 €/st.

Närflyttning

Väghållningsmyndigheten får utföra en närflyttning om ett parkerat fordon medför olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom vägområdet eller ett evenemang som ordnas inom vägområdet.  Oftast fordonet flyttas till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats, till exempel på andra sidan gatan eller en närbelägen gata.

Ett arbete eller ett evenemang inom vägområdet samt flyttningen av fordon meddelas minst två dygn på förhand genom lämplig märkning på området (informationstavlan). I exceptionella situationer kan fordon flyttas utan förhandsanmälan, men då är flyttningen kostnadsfri.  

Den kommunala parkeringsövervakaren får också utföra en närflyttning tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen.  Om ett parkerat fordon medför betydande olägenhet för väganvändningen, får en närflyttning eller upplagsflyttning utföras utan dröjsmål.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för ordnandet av flyttningen och själva flyttningen.

  

Överföring av ett fördon in kommunens ägo

Ett fordon övergår i stadens ägo om ägaren inte avhämtar det inom 60 dagar efter att ha delgivits om förflyttningen. Stadsmiljösektorn skickar upplysningen om förflyttningen av fordonet som tjänstebrev. Om fordonets ägare är okänd, kungörs förflyttningen på stadsmiljösektorns webbplats.

Mer information10.02.2020 11:21