Hoppa till innehållet

Djur i livsmedelslokaler

Om aktören samtycker får keldjur tas med till lokaler där det serveras livsmedel. Kunderna ska informeras om detta tillstånd vid ingången till serveringslokalen.

Synskadade personers ledarhundar, rörelsehandikappade personers hjälphundar och hörselskadade personers hörselhundar får emellertid alltid tas med till lokaler där det serveras livsmedel.

Att få bort fåglar som kommit in i livsmedelslokaler

Det kan ibland flyga in fåglar i livsmedelslokalerna. Tröskeln för att avlägsna fåglar och bon är mycket hög bara av den orsaken att man för åtgärden måste ansöka om tillstånd antingen av Nylands NTM-central (fridlysta fåglar) eller Finlands viltcentral (fåglar som inte är fridlysta).

Ansvaret för att skaffa tillståndet ligger hos fastighetsägaren eller den som sköter avlägsnandet. Vid behov kan man till tillståndsansökan bifoga en hälsoinspektörs utlåtande om förfarandets nödvändighet. Varje fall behandlas skilt i tillståndsansökan.06.12.2019 11:15