Hoppa till innehållet

Höns i staden

Höns är trevliga keldjur i synnerhet sommartid. Det kräver omsorg varje dag att hålla höns, du ska således inte ta sådana bara efter stundens infall.

Innehavaren av ett hönseri med kelhöns bör hålla i minnet att hönsen alltid klassificeras som produktionsdjur och att det i lagstiftningen ställs krav på hållandet av dem. Innan du skaffar dig höns är det viktigt att du sätter dig in i förutsättningarna för hönsens välbefinnande vad gäller såväl vården som platsen där de hålls.

Det rekommenderas att du talar med grannarna om dina planer innan du grundar ett sommarhönseri. Tuppar är högljudda djur och du ska noggrant överväga om du kan skaffa sådana till ett tätt bebott tätortsområde. Du ska också se till bekämpningen av skadedjur i hönseriet, t.ex. med tillräckligt täta nät och tillbörlig förvaring av foder.

Helsingforsbor som håller sommarhönserier ska anmäla sig som djurhållare och registrera platsen där djuren hålls. Registreringen görs vid Östra Nylands landsbygdsförvaltning, som Lovisa stad svarar för.

Om du säljer hönsägg eller överlåter dem för användning annanstans än i det egna privathushållet ska du i Helsingfors göra en anmälan om primärproduktion till Helsingfors stads miljötjänsters enhet för livsmedelssäkerhet.

I regel är platserna där man håller sommarhöns så små och verksamheten säsongsbetonad att ingen anmälan krävts. Ifall hönseribyggnaden och stängslet är stora, antalet djur stort och man producerar hönsägg till försäljning ska man enligt hälsoskyddslagen göra en anmälan till miljötjänsters enhet för livsmedelssäkerhet.

För att förhindra spridningen av fågelinfluensavirus har jord- och skogsbruksministeriet årligen genom en förordning krävt att fjäderfän antingen ska hållas inomhus eller deras friluftsområde helt och hållet skyddas med till exempel tillräckligt täta nät under perioden 1.3.–31.5. Om man under tiden för förbudet mot hållning utomhus vill hålla hönsen utomhus ska man göra en anmälan till tillsynsveterinären vid Helsingfors miljötjänsters enhet för livsmedelssäkerhet.Livsmedelsverket har gjort en minneslista för dig som håller sommarhönor

Livsmedelsverket har gjort en minneslista för dig som håller sommarhönor

​Tillsynsveterinär
mån - fre 8.15 - 16.00 
tel. 09 310 31598 eller 09 310 32076
fax 09 310 3163306.12.2019 11:15