Hoppa till innehållet

Vill du anordna ett evenemang?

Tänker du anordna ett evenemang i Helsingfors? Behöver du tillstånd för det?

Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.

Elektronisk evenemangsanmälan

Lyckade evenemang fordrar en hel del bakgrundsarbete. För att underlätta arbetet har Helsingfors stad som första staden i Finland tagit i bruk en elektronisk blankett för anmälan om evenemang. Den elektroniska anmälan om evenemang gör det smidigare att arrangera evenemang.

Anmälan fungerar samtidigt som checklista för arrangören. Blanketten styr anmälaren vidare till påföljande skeden enligt vilka anmälningar som bör göras och tillstånd som bör sökas, utgående från den information anmälaren uppgett.

Evenemangsansökan, elektronisk tjänst12.01.2021 10:23