Hoppa till innehållet

Båtplatser

Salmisaari båthamn

Helsingfors läge vid havet är utmärkt för dem som använder båt. För båthamnarna ansvarar Helsingfors idrottsverk och ett stort antal båtklubbar och båtföreningar.

I Helsingfors finns flera tiotal båthamnar med totalt ca 12 000 båtplatser. En tredjedel av båtplatserna hyrs direkt till båtförarna. De övriga båtplatserna är uthyrda till båtklubbar och segelföreningar som hyr dem vidare till sina medlemmar.     


Ansökan om båtplats

Från och med den 17 januari 2019 ska ansökningar om båtplats i första hand göras elektroniskt, https://venepaikat.hel.fi. Användningen av den elektroniska ansökningsblanketten är avgiftsfri. Det är dock fortfarande möjligt att lämna in en ansökan på papper, som ska lämnas in personligen till båtplatsuthyrningens kundtjänst. I så fall debiteras en behandlingsavgift på 8 euro. Ansökan om båtplats PDF

Båtplatsuthyrningens kundtjänst finns i Tölö sporthall på Paavo Nurmis gränd 1 E, och håller öppet vardagar kl. 9–16. Telefonrådgivning ges mån–fre kl. 9–14 på numret 09 310 87900.


När du väljer hamnar i din ansökan om båtplats, observera att...

Ju flera hamnar du väljer, desto sannolikare är det att du får en båtplats. Vid behandlingen av ansökningar prioriteras ansökningar om byte av båtplats.  Därför lönar det sig att i ansökan om båtplats även välja hamnar markerade med grönt och ta emot en eventuell erbjuden plats i en sådan, även om den inte ligger i den hamn där du helst vill ha en båtplats. Efter att du har fått en båtplats kan du ansöka om byte till önskad hamn. Det är oftast det snabbaste sättet att få en plats i önskad hamn, särskilt om ditt förstahandsval är någon av de hamnar som är markerade med rött i den elektroniska ansökningsblanketten.

 

Tidtabell för behandlingen av ansökningar om båtplatser

Vi kontaktar dig angående en eventuell båtplats mellan februari och maj. Vi skickar ett erbjudande per sms. Om du inte har fått ett erbjudande om en båtplats före slutet av maj har vi tyvärr inte kunnat tillhandahålla någon båtplats som uppfyller dina önskemål i denna ansökningsomgång. Vi skickar inget separat meddelande om detta till den sökande. Din ansökan sparas då för att behandlas på nytt i följande vårs behandlingsomgång, om du inte meddelar något annat.

 

Vilka är grunderna för utdelning av båtplatser?

Helsingfors stads idrottstjänster hyr ut båtplatser till privatpersoner, företag och sammanslutningar från Helsingfors och andra orter. Nya båtplatser och båtplatser som blir lediga delas årligen ut i den ordning ansökningarna inkommit, men dock så att de Helsingforsbor som redan hyr en båtplats och vill byta den till en annan har företräde. Därefter erbjuds båtplatser till Helsingforsbor och efter detta till sökande från andra orter.

  

Stadens båthamnar13.01.2020 11:48

Båthamnarnas ordningsregler

Ordningsreglerna gäller alla båthamnar samt vinteruppläggningsplatser i Helsingfors stads ägo och besittning.

Anvisningar om reserveringen av stadens båtplatser

Information om reservering av och avgifter för båtplatser.

Avtalsvillkoren för uthyrning av båtplatser

Avtalsvillkor för uthyrningen av båtplatser i Helsingfors stads båthamnar